Pomnik dzieci utraconych w Płońsku

PłockW 2014 roku nasza firma KAMIENIARSTWO SZOŁTUN wykonała Pomnik dzieci utraconych w Płońsku. Poniżej zamieszczamy fragment wywiadu z ks. Łukaszem Chruścielem – Moderatorem Domowego Kościoła Rejon Płoński.

Skąd pomysł?
To długa historia. Najkrócej mówiąc pomysł zrodził się pod wpływem rozmów duszpasterskich z ludźmi, którzy pytali o dusze dziecka, o ich ciała, o ich zbawienie, o sposób modlitwy za nie…

Łzy, które płynęły z ich oczu świadczyły o tym, że opłakują zmarłe dziecko, człowieka.

Wiele takich rozmów miałem w czasie naszych spotkań Domowego Kościoła, podczas kolędy. Dzwonią do mnie również moi przyjaciele, koleżanki ze szkoły i dzielą się swoimi przeżyciami i szukają wsparcia.

Kto jest pomysłodawcą?
Pomysłodawcami są sami małżonkowie. To dlatego na pomniku zostaną umieszczone wymowne słowa: „Dzieciom,  które zbyt wcześnie odeszły  – osieroceni rodzice.” Popieram ich w tym dziele i dlatego zaproponowałem pomoc.

Dziś do problemu poronienia, do rodziców po stracie, w naszym mieście, w naszym szpitalu, w naszej Diecezji podchodzimy zupełnie inaczej. Na przestrzeni dwóch lat zmieniło się bardzo dużo. W naszej diecezji 16 czerwca 2013 r. odbył się pierwszy pogrzeb dzieci utraconych i odsłonięcie pomnika-grobu.

Rodzice po poronieniu, niezależnie od momentu w jakim ono nastąpiło, mają prawo do zabrania ze szpitala ciała własnego dziecka, mają prawo do zorganizowania dziecku pełnego pogrzebu wg Instrukcji obowiązującej w Diecezji Płockiej (na podstawie zaświadczenia lekarskiego, że są to szczątki ludzkie – jeśli nie udało się określić płci), mają prawo odwiedzać grób swego dziecka, modlić się tam, mają prawo do żałoby. Nie zawsze jednak z prawa tego korzystają, nie zawsze też o nim wiedzą. Stąd pomysł na Pomnik-Grób.